Augmented Reality (AR) – azaz Kiterjesztett Valóság. A számítástechnikai kutatás azon területe, amely a valós világ és a számítógép által generált Virtuális Valóságot (VR) kombinálja. A számítógép által generált tárgyakat, összefésüli a valós térrel, valós időben.